Bestuur

Voorzitter Hans Tuit
email: voorzitterSCWoerden@gmail.com
Penningmeester Hans Tuit
Rekeningnummer: NL50 RABO 0190 0646 41 tnv Schaakclub Woerden
email: voorzitterSCWoerden@gmail.com
Wedstrijdleider Jacco Lind
email: wedstrijdleiderSCWoerden@gmail.com
Secretaris Mark Pieterse
email: mark.pieterse64@gmail.com
Algemene leden

Henk Overmeer

Buiten het bestuur zijn er nog diverse mensen betrokken bij de organisatie van onze club:

Wedstrijdleider Extern Marcel Schröer
tel:06-8179 4071
email:marcel.schröer@gmail.com
Jeugdleider Simon Groenewegen
tel:06-4168 1708
email:jeugdSCWoerden@gmail.com
Eindredactie Woerden aan Zet Leo de Vos
email:leodevos3@gmail.com