Bestuur

Voorzitter Hans Tuit
email: voorzitterSCWoerden@gmail.com
Vice-voorzitter /
penningmeester
Jan Pool
Sleper 70
3448 WK, Woerden
Rekeningnummer: NL97 ABNA 0551366117
tel:0348-416199
email: pool.jan@outlook.com
Wedstrijdleider Wim Veelenturf
tel:0348-418140
email: wedstrijdleiderSCWoerden@gmail.com
Secretaris Mark Pieterse
email: secretarisSCWoerden@gmail.com
Algemeen lid Open Vacature

Buiten het bestuur zijn er nog diverse mensen betrokken bij de organisatie van onze club:

Jeugdleider Simon Groenewegen
tel:06-4168 1708
email:jeugdSCWoerden@gmail.com
Eindredactie Woerden aan Zet Leo de Vos
email:leodevos3@gmail.com