Historie

Schaakclub Woerden is in 1940 ontstaan uit een fusie tussen twee lokale clubs, zoals vastgelegd in het jaarverslag (1940-1941) destijds:

“Sedert enige jaren bestonden in Woerden twee Schaakverenigingen te weten De  Schaakvereniging “Max Euwe” en “Het Kasteel van Woerden”.  Indertijd waren deze beide bloeiende verenigingen.
Het heeft echter niet zoo mogen blijven. De internationale verhoudingen spitsten zich hoe langer hoe meer toe. De mobilisatie kwam. De oorlog kwam en met hen de weerslag op het verenigingsleven. Steeds meer leden bedankten als lid van de beide schaakverenigingen, terwijl de animo tot schaken zienderogen afnam.
In deze moeilijke tijd  echter zoeken degenen die een zelfde doel nastreven elkander hoe langer hoe meer op en sluiten zich steeds dichter bij elkaar aan. Zoo ook op het gebied van het verenigingsleven. Nadat eerst enige leden der beide reeds genoemde verenigingen met elkaar gesproken hadden over een eventuele fusie was al spoedig een gecombineerde bestuursvergadering belegd. Als vrucht hiervan was samenvoeging van de vereniging Max Euwe en Het kasteel van Woerden. De naam der nieuwe vereniging werd bepaald op “Schaakclub Woerden” terwijl als oprichtingsdatum bepaald werd 31 Augustus 1940.
Bijna een jaar bestaat deze vereniging nu alweer en we mogen er zijn. 22 leden bij oprichting en dankzij de heer J. van Breukelen, eminent wedstrijdleider en propagandist zijn er nu 29 leden.
Aangesloten bij de Leidsche Schaakbond werd dit jaar een zgn nood – competitite gehouden. Een zeer beperkt aantal wedstrijden en wel 2 tegen Boskoop en 2 tegen Alphen aan den Rijn. Het succes was er echter niet minder om want wij kwamen als overwinnaar uit deze sportieve strijd te voorschijn.
Over het geheel genomen zou ik wanneer ik onze resultaten over het afgelopen jaar moest becijferen het een dikke zeven toekennen.
Laten we echter doorwerken tot we een tien verdiend hebben, Dank U.
C.Breunesse”
 
 

Geef een reactie