OKW 2013 – Verslag ronde 2

Tijdens de 2e ronde mochten we nog veel mensen verwelkomen die in de eerste ronde een bye hadden opgenomen. Met nog twee last-minute aanmeldingen de afgelopen week loopt het aantal deelnemers langzaam naar zijn maximum. Er waren deze avond nog maar 2 vrije tafels te bespeuren.

De spanning in het Zwiterse toernooi begint langzaam op te lopen. Op de hoogste borden waren nog allemaal “verwachte” uitslagen te zien. Na 2 à 3 ronden krijgen de toppers pas andere toppers voor de kiezen en moet ook onderin worden gevochten voor de ondelinge resultaten. Deze avond was de spanning vooral te vinden in het middengedeelte, waar veel deelnemers met een half punt stonden vawege de bye in de eerste ronde. Het blijkt dat deze spelers een rating hebben die redelijk dicht bij elkaar liggen en dat leverde mooie partijen op.

De avond begon beroerd voor last-minute-inschrijver Maarten Mellegers, wiens tegenstander zich last-minute afmeldde. Zuur voor beide spelers natuurlijk. Er bleken geen andere spelers meer los rond te lopen waardoor Maarten een reguliere 1 en een studieavondje kreeg toegeworpen. Hij kon op die manier wel de verrichtingen van zijn vader(winst op Mariet Mourits) en broer(winst op Gerard Zwijnenburg) op de voet volgen.

Van de rest van de avond heb ik niet heel veel meegekregen. Mijn tegenstander was de innemende Henk Overmeer, een terugkerende en graag geziene gast op ons toernooi met wie je ook over hele andere zaken dan schaken kunt praten. Vanaf zet 1 zag ik de tijdnood aan het eind van mijn eigen partij al gloren. De opening was niet goed, in het middenspel sprokkelde ik een pion waarna in het eindspel binnen 3 minuten 2 extra pionnetjes de doorslag moesten gaan geven in een toren eindspel. Ondanks een defect gaande klok en wat verstoringen van buitenaf kwam dit ternauwernood goed.

Een andere tijdgoochelaar zat aan bord 2. Sjaak Oosterlaken is ook altijd goed voor nog een tig-tal laatste zetjes in een paar minuten en een kleine blik op zijn klok na een uur leerde mij dat hij weer hard op weg was om aan mijn verwachtingen te voldoen. Qua uitslag en stelling kon ik dat op dat moment niet inschatten. Het digitale bord registreerde hun partij, waardoor ik deze nu alsnog kan doornemen.

Sjaak Oosterlaken – Lukas Boutens   0 – 1

2_diagram1
Diagram 1. Stelling na 10. Lg5

De opening was een voor mij onbekende variant in het Spaans (maar dat is met Spaans al snel het geval bij mij), waarbij Sjaak besloot zijn loper snel terug te trekken naar e2. Ik neem aan dat daarmee na vijf zetten beide spelers “out of book” waren. Het spel draaide in het begin om de vergevorderde pion van zwart op d4, die Lukas zo goed mogelijk probeert te ondersteunen zodat dit een probleem is voor de expansiedrift van wit. Wit heeft daarmee wel een ander aanvalsdoel gekregen: de zwarte dame die vrij snel het slagveld betreden heeft. Er volgt 10. ..-De6 11. Lf4-d6 12. Lg3-f5 13. exf5-Dxf5 14. Ph4-Df6

Diagram 2. Stelling na 14. ..-Df6
Diagram 2. Stelling na 14. ..-Df6

Na deze actie zou ik logischerwijs verwachten dat Lg5 wordt gespeeld. Ruilen levert een veel actievere stelling op voor wit. Maar Sjaak had andere plannen en vervolgde met 15. f4?!-Pe7 16. Lf3-Le6 (en wit is niet geneigd op b7 te slaan met de loper vanwege bijvoorbeeld 17. Lxb7?-Tab8 18. f5-Ld5 19. Lxd5-Pxd5 en het zwarte paard hopt door naar het lastige veld e3) Er volgen nu totaan zet 26 allemaal zetten die het evenwicht nooit echt doen verstoren. Zwart maakt ruimte op de damevleugel, wint begint langzaam aan de druk op de zwarte koningsstelling op te voeren.

Diagram 3. Stelling na 26. Dg4
Diagram 3. Stelling na 26. Dg4

In de stelling bij Diagram 3 heeft wit de druk aardig opgevoerd en zwart heeft maar 1 zet die niet verliest, Kh8. Echter, Lukas ziet dit niet en de partij vervolgt: 26. ..- h5? Dit kan een geforceerde winst opleveren na bijvoorbeeld 27. Dg5-Dxd7 28. Te7-Tf7 29. Ph6+. Dat is een voortzetting die Wit niet heeft gezien: 27. Ph6+-Kh7. Nu is de stelling weer ongeveer gelijk, 28. Lf5+-g6 29. Dg5-Dg7 (Wit dreigt met Te7, zwart maakt ruimte voor een blokkerendstuk) 30. Te7-Lf7 31. Pxf7-Txf7.

Diagram 4. Stelling na 31. ..-Txf7
Diagram 4. Stelling na 31. ..-Txf7

Sjaak heeft het hier helemaal voor elkaar. De beste zet is Tfe1, waarna er in de toekomst bijna zeker een toren tegen de zwarte dame geruild gaat worden. Een simpelere variant is 32. Dxg6-Dxg6 33. Txf7, waarna wit minimaal een kwaliteit voorstaat en op weg kan naar de winst. Het sterke vermoeden is dat Sjaak niet heel veel tijd meer had om dit te bedenken. Hij speelde 32. Dxh5-Kg8 33. Txf7-Kxf7 34. Dg5? (34. Df3 had de druk er nog opgehouden omdat dat de toren op a8 aanvalt. Nu valt de witte stelling in duigen en komt zwart een stuk voor. Spoedig daarna peuzelt het zwarte paard wat pionnetjes en zijn de kansenm voor wit helemaal verkeken.

Ook deze ronde werd een rondeprijs aangekondigd. Het boekje “Matten” zou kunnen worden opgehaald door degene die met een paardvork materiaal had gewonnen, of middels een stukoffer de partij tot winst had gebracht. Lange tijd leek er niemand geïnteresseerd in deze prijs of kon niet aan de voorwaarden worden voldaan. Tot daar ineens Leo de Vos aan mijn bord stond, met een notatieformulier in de hand. In zijn partij was een stukoffer te vinden, ik moest maar zien of dit aan de voorwaarden voldeed. Thuis heb ik zijn partij eens in het ijzeren denkwerk gestopt en wat bleek: dat in deze partij zowel een stukoffer als een paardvork was uitgevoerd!

Leo de Vos – Janus Spoorenberg   1 – 0

Diagram 5. Stelling na 13. Lg5
Diagram 5. Stelling na 13. Lg5

Wit was in deze partij veel beter uit de startblokken gekomen en had een veel actievere stelling met een betere pionnenstructuur opgebouwd.  In diagram 5 heeft wit echter de voorsprong verspeeld, de zet Lg5 is niet goed. Ziet u waarom niet? Een simpele rokade was beter geweest, om ervoor te zorgen dat de pion op c3 niet meer gepend is. In de huidige stelling kan zwart Pxd4 spelen maar dat werd door Janus bljkbaar niet gezien. Daarna kon Leo doorgaan met Lf6 en 0-0, waarna de stelling van wit nog beter was dan daarvoor. Op zet 17 overspeeld hij zijn had echter nog eens door de pion op h7 mee te grabbelen. Zwart maakt dan geljk door Dc6 te spelen en de pion op c3 te winnen.

Diagram 6. Stelling na 22. ..-c4
Diagram 6. Stelling na 22. ..-c4

In diagram 6 heeft zwart zojuist c4 gespeeld. Dit is niet de juiste voortzetting. Door Leo werd de beste zet uitgevoerd: 23. Lxc4! Hij staat daarmee nog niet direct beter, maar houdt wel de meeste activiteit over. Het terugnemen 23. ..- bxc4 is logisch,hoewel niet de beste zet. Daarna is het voor wit gemakkelijk om het stuk later weer terug te winnen, bijvoorbeeld door het geforceerde 24. Lxe7-Kxe7 25. Txc4 waarna wit met Tc7 het stuk terugwint. Lb6 leidt tot hetzelfde lot na Tb4 waarna zwart mag kiezen welke loper er verloren gaat. Iets soortgelijks gebeurde ook in de partij.

Diagram 7. Stelling na 32. ..-Kg7
Diagram 7. Stelling na 32. ..-Kg7

De slotstelling zag er op één zet na uit zoals in diagram 7. Wit ziet de simpele winst hier niet over het hoofd: 33. Txc7. Na slaan volgt alsnog de paardvork op e8 met materiaalwinst. Alle reden om Leo deze rondeprijs te overhandigen wat mij betreft.

(Mede mogeljk gemaakt door Houdini…)