SPONSOR Sponsor Platina jubileum

Op zaterdag 4 september zal tijdens de platinajubileumvergadering een cheque ad 750 euro namen het Rabo Dichtbij Fonds aan het bestuur worden overhandigd door de directeur van de Rabo Bank

Woerden – Bodegraven. Het geld zal worden besteed voor de aankoop van materiaal als onderdeel van de jubileumviering.