VRIJDAG 28 maart 2014

Een dag  met uitersten. Om 14.00 uur was de begrafenis van Ton Strik in Haarlem. Hierbij was ook onze club goed vertegenwoordigd. Op verzoek van de familie hield Wick een korte toespraak waarin uitstekend werd verwoord de positie welke Ton in onze schaakclub innam. Klasse !

De knop ging daarna om ,  en Pia, Jan P. en ondergetekende togen met  Woerden 3  naar Moira Domtoren 3 in Utrecht. Een tegenstander met een aanzienlijk hogere rating, maar wij waren zeer gemotiveerd om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.           Dus niet.       Met Daniël Elsenberg, Evert Mallon en Gert Boelhouwer als invallers leek het lange tijd de goede kant op te gaan, maar aan het eind van de rit hadden we maar één punt . Evert Mallon smaakte het genoegen om als enige en oudste deelnemer zijn tegenstander in het stof te doen bijten. Bravo Evert !

Nog één wedstrijd en het seizoen 2013-2014 kan in de annalen worden bijgeschreven als:      Het Kan Verkeeren !!!!

Geef een reactie