Corona maatregelen

Als aanvulling op het protocol “Veilig schaken” heeft SC Woerden het volgende besloten: Alle clubleden zijn verplicht tijdens de interne competitie een mondkapje te dragen als de tegenstander dat verlangt.

Bij de start van het nieuwe schaakseizoen worden ook wij geconfronteerd met de gevolgen van Corona. Om onze interne en ook externe wedstrijden op een Corona-veilige manier te kunnen houden zijn hiervoor passende maatregelen vereist. We richten ons daarbij op de door de overheid afgegeven RIVM-Corona-maatregelenen het door de KNSB opgesteld “Protocol verantwoord sporten”.

De specifieke Corona-richtlijnen gericht op het schaken betreffen:

Algemeen
De club stelt een Corona-verantwoordelijke aan. Iedereen wordt gevraagd zijn aanwijzingen op te volgen. Gezien de geplande vakanties in september, zal Mark Pieterse deze functie in eerste instantie verzorgen. Op een later tijdstip zal een definitieve invulling geschieden.

Het Bestuur zal voortdurend overleg hebben met “Het Baken” over de doeltreffendheid van de Corona-maatregelen.

De maatregelen
Gewenste vorm opstellen schaaktafels en de daarbij in acht te nemen afstanden tussen de tafels:
– Tussen borden onderling: 1,5 meter afstand.
– Ruime looppaden van 3 meter.

Reinigen tafel, stoelen, bord, schaakstukken en klok:
– Voor aanvang dienen deze alle te worden gereinigd.
NB 1: Bij de overgang van jeugd naar senioren zal een afzonderlijke groep (van “Het Baken” en van de club) het reinigen verzorgen.
NB 2: Reiniging na afloop is niet nodig. Pas na een week worden bord, stukken en klok weer gebruikt.

Gedragsregels spelers:
– Geen fysiek contact (dus geen handen schudden).
– Niet over bord hangen.

Voor de jeugd geldt extra:
– Ouders krijgen geen toegang tot de speelzaal.
– Kinderen worden naar hun eigen groep gewezen, waar ze les krijgen via een demonstratiebord, en de afstand tot de leraar dienen te bewaren.
– Voor de jeugd tot 18 jaar zijn er geen restricties om onderling 1,5 meter afstand te hoeven houden tijdens het schaken. Voor 13 jaar en ouder onderling en tot volwassenen voor en na het schaken wel.
– Jeugd speelt tot 19:30 uur, zodat daarna een kwartier beschikbaar is om de zaal en stukken te reinigen.

Ten slotte
De hiervoor genoemde maatregelen gaan uit van de huidige stand van zaken. Het Bestuur zal continu de actuele richtlijnen in de gaten houden en waar nodig de maatregelen aanpassen. We zullen de actuele maatregelen altijd op onze website publiceren. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan worden de clubleden hierover direct, via de club-website, geïnformeerd.