Nieuw Bankrekeningnummer Schaakclub Woerden

Nieuw Bankrekeningnummer

Contributie & lidmaatschap

De contributie vanaf seizoen 2022-2023 is voor zowel jeugd- als seniorleden vastgesteld op 120 euro. (dubbelleden – degenen die al hoofdlid zijn bij een andere schaakvereniging ) betalen 60 euro


Rekeningnummer: NL50 RABO 0190 0646 41 tnv Schaakclub Woerden

Geef een reactie