Een slechte droom

vanochtend werd ik wakker met het gevoel van een kater. Ik was gedesoriĆ«nteerd en probeerde mij voor de geest te halen waar ik was en wat er de avond ervoor was gebeurd. Het bleef een soort mysterieuze blinde vlek, maar wel herinnerde ik mij nog regenachtige flarden van de droom die ik blijkbaar had gehad…

Al eenighe jaeren was het streydtoneel van den Woerdensche schaekers uitgebreid en laaghen naast den Stichtsch Gooische velden oock ooverwinningen te wachten in den Bommelerwaerd, alwaer verscheydene locaele eenheden zich hadden vereenighd in een grote combine om de machtswellust van den nieuwe veroovehraers te weerstaen. Die dag tooghen 8 nobele heeren ten streyde, om weederom den Woerdensche eer hoogh te houden, om een nieuwe periode van Woerdensche supremaatie ende heerschappy te bewerkstellighen. Aengekoomen in ’t trefpunt was het teydsbesef vervlooghen ende leeck den teyd te hebben stilgestaen, den winterteyd was hier sowaer nog niet ingedaeld.


Was het den lange reys die den Woerdenaren had afgemat, of de verbetenheyd der Nieuwaelse verdediger? Op meenigh bord werd den kaeskop naar den keel gevlooghen ende ontstondt een heevighe streyd. Kopman Pietersche ging voorop in den streyd en speelde ondancks de reputatie van zijn teeghenstander een formidaebele, listighe partij. Claessen op zijn beurt was oock uitzonderingh aan Woerdensche zeyde ende nam in seventien zetten bezit van het bord en bezorgde den uitspeelers een korte voorsprong. Bij een enkeling (den schaeckkruisvaerder, zojuist teruggekeerd van ene Fransche queste) werd een korte schaeckblindheid geconstaeteerd. Vlaeghen van herinneringen aan lang vervlooghen teyden met gedruckte Pirc stellingen kwaemen boovendreyven, alsook in evenwicht getrocken stellingen die met hand ende tand werden verdeedigt. Zoo tegen half twaelf in den aevond daelden den stofwolken neder en bleecken de Woerdenaeren op twee borden na afgeslacht te zijn.

En toen werd ik dus wakker, van geluid van kinderen. Gelukkig, het was maar een slechte middeleeuwse droom. Destijds (in mijn vorige leven) was mijn spelling ook al niet al te best.

==

Edit: wordt ik ineens gebeld dat mijn laptop in Nieuwaal ligt…. Hoe komt die daar nou weer?

Geef een reactie