Eerste prijs van het seizoen binnen!

De schaakclub Woerden heeft dit seizoen een goede start meegemaakt. Een delegatie van onze club heeft vrijdag 5 oktober deelgenomen aan de jaarlijkse Sportquiz en heeft daarbij de eerste prijs behaald.

De sportquiz is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door de Sportoverleg Woerden, de laatste tijd in samenwerking met voetbalvereniging Sportlust. Net als in de afgelopen jaren werd een kien uitgebalanceerd team samengesteld: Enkele senioren, aangevuld met wat meer hedendaagse kennis. We hadden van alles wat: enkele personen met kennis van specifieke sporten, een ingewijde in het Woerdense sportwereldje en ook kennis over gemeentelijk-bestuurlijke zaken was binnen het team aanwezig. En tot slot -zeker niet onbelangrijk voor een aantal simpel lijkende vragen- hadden we natuurlijk onze logische beredenering van zaken op orde als schakers. Het team bestond uit Jan Bulk, Jan Pool, Wim Veelenturf en Marcel van Oort, met als trouwe supporter langs de zijlijn: Jan Super. Vorig jaar werd met ditzelfde team een tweede plaats behaald, voor dit jaar durfden we de doelstelling niet bij te stellen, we dachten niet dat we deze prestatie zomaar zouden evenaren.

sportprijs_team
Sportquiz team SC Woerden 2011
Afbeelding: het team dat in 2011 2e werd (bij gebrek aan recente foto)

De quiz bestond uit vier ronden. Tijdens de 1e 3 ronden kwamen we in de tussenstand telkens op de (gedeelde) tweede plaats uit. De vierde ronde zou nog spannend worden. Voordat deze begon werd nog een specifieke vraag uit het puntenklassement gehaald omdat de antwoorden allemaal onjuist bleken te zijn. Hierdoor verloren wij echter weer een punt op sommige naaste concurenten. De vierde ronde bestond uit 20 schriftelijke mulitple choice vragen over lokale Woerdense sportaangelegenheden. We dachten, met “maar” 14 goede antwoorden, uit de top van het klassement weg te zakken. Maar bij de prijsuitreiking bleek al snel dat de winnaars van de 4e ronde 15 vragen goed hadden, maar één meer dan wij. Dat bood perspectieven! En ja, uiteindelijk gebeurde het onverwachte: we werden uitgeroepen tot winnaars van deze sportquiz. Een grote beker en een envelop met inhoud werden buit gemaakt. De envelop is direct overhandigd aan de penningmeester (helaas) en zal teruggevonden kunnen worden op de balans van dit jaar, de beker zal op de clubavond te bewonderen zijn. Al met al een zeer gezellige en zeer geslaagde avond!