Marcel Schröer ook in 2013 clubkampioen

Marcel-clubkampioen
Marcel Schröer

Er wordt nog gewerkt aan de eregallerij van SchaakClub Woerden, maar Marcel Schröer is een naam die daar veelvuldig in zal voorkomen. Zijn lokale heerschappij werd dit jaar nogmaals onderstreept met een afgemeten overwinning in onze interne competitie. Jelle Wiering en Jim Reed wisten aan het begin van het seizoen nog remises af te snoepen en zo halverwege was het nogmaals challenger Jim Reed die een punt afsnoepte van Marcel’s totaal. Naast deze drie partijen wist Marcel echter alle overige partijen te winnen waarmee zijn TPR boven de 2200 uitkwam.

Jim Reed eindigde op een tweede plek. Met zijn flamboyante speelstijl wil het nog wel eens gebeuren dat er kansen komen voor de tegenstander. DIt leidde tot 4 remises en twee winstpartijen. Door daar nog eens 18 winstpartijen aan toe te voegen scoorde ook hij een TPR net boven zijn eigen rating en speelde dus ongeveer volgens de verwachte sterkte.

De derde trede van het podium wordt dit jaar bezet door de sterk spelende Ad Goes. Ad is altijd een taaie tegenstander en was diverse malen de naaste concurentie de baas, waardoor juist hij er met het brons vandoor gaat terwijl hij het seizoen als 8e geplaatste begon.

We sluiten hiermee een mooi seizoen af. Al met al lijkt het nu gespeelde systeem een succes te zijn, hoewel het lastig te doorgronden is. Voor het volgend seizoen worden dan ook geen grote ingrepen verwacht. Indien er leden zijn die opmerkingen of ideeën hebben om het allemaal nog leuker, beter en gezelliger te maken dan kunt u zich wenden tot de wedstrijdleider, of iedere ander bestuurlid. We gaan graag met wat extra input aan de slag. Dank aan eenieder voor de bijdrage aan onze club en driewerf hoesee voor onze clubkampioen!